MOVEMENTS ARISING FROM DIFFERENT RELATIONSHIPS – BETWEEN REGULARITY AND IRREGULARITY II

Nöjet i att kunna höra utforskas med hjälp av omväxlande ljud och partiklar i rörelse. Rörelserna uppstår bland annat mellan celler i mushjärnor och partiklar i icke-levande materia.

Annonser