NAKO

När ett ungt par åker till landet över helgen går inget som planerat. Huset blir mer och mer likt en labyrint och de går vilse. När de inte kan hitta varandra måste de kommunicera via husets ventiler.

Annonser