NI LA HORMIGA MÁS FILÓSOFA

Ett nytt världskrig har ödelagt världen och skapat extrema levnadsvillkor för mänskligheten. Lidande tillhör vardagen. Anonyma arbetsmyror i den nya världens stack berättar om den sorgliga verkligheten i en dekadent tidsålder.

Annonser