NICHT LÖSCHBARES FEUER

Den här filmen utforskar sambanden mellan armén, vetenskapen och industrin genom
att studera exemplet Dow Chemical. De producerade plastfolie men också napalm till
Vietnamkriget. Genom att använda sig av instruktionsfilmens uttryck utforskar Farocki vapentillverkning och ställer frågan: hur enkelt kan de strukturella elementen i en dammsugare göras om till ett maskingevär och vice versa?

 

Screened on 16 mm.

Annonser