OF BIBLICAL PROPORTIONS

Året är 1978. I ett konferensrum i Tulsa, Oklahoma möts en grupp vetenskapsmän från hela världen. De har samlats för att i avskildhet kunna diskutera ursprunget till det mystiska kranium som påträffats trehundra meter under isen i Antarktis.

Annonser