OFF – OBEROENDE FILMARES FÖRBUND: GREEN CARDS

OFF samlar människor som vill göra film på sina villkor och står för ett filmklimat som är utmanande, nytänkande, utvecklande och modigt. OFF är ett nätverk och en rörelse som skapar sammanhang, debatt och samtal. I seminariet pratar OFF om medlemmarnas tankar kring Green Card utbildningen som initierades av Svenska filminstitutet under vintern 2017. OFF-medlemmar kommenterar och delar med sig av sina erfarenheter av utbildningen, samt hur de tycker att den kan utvecklas. Efter seminariet bjuder OFF in till ett mingel. Passa på att knyta kontakter i branschen och berätta om dina projekt!

Annonser