ON YOUR BACK WOMAN!

En undersökning av den samtida kvinnliga sexualiteten och blottläggande av ’lady machismo’ – en sadomasochistisk tävling som lämnar åskådaren i en vild dans av burleskerier, fylld av viljekraft, medkänsla, smärta och fysisk och känslomässig styrka

Annonser