ORGANIC COMPOSITIONS

Med utgångspunkt i Andreas Vesalius anatomiska illustrationer från 1500-talet och i kombination med dagens anatomiska uppslagsverk skildrar denna animation de ständigt pågående processerna som, omedvetet och nästintill per automatik, sker i vårt inre.

Annonser