OS HUMORES ARTIFICIAIS

Os Humores Artificiais handlar om en flicka från ursprungsbefolkningen som blir kär i en robot som är en lovande ståuppkomiker i Brasilien.

Annonser