P47 THUNDERBOLT

Grannarna Danne och Hugo ägnar all sin tid åt att bygga modellflyg. Men när modellerna är uppe i luften är risken stor att de förstörs inom några minuter. ”Det får man vara beredd på,” säger Hugo, ”annars ska man inte hålla på med det här”.

Annonser