PERSONNE

Person – det här är någon, ingen, vem som helst. Det här är vi genom tiden. Ståndaktigt, förgäves. Jaget är permanent i behov av självhävdelse.

Annonser

  • Ekologiskt te från Pekoe