#POSTMODEM

En komisk sci-fi-pop-musikal-satir baserad på Ray Kurzweils och andra futuristers idéer. Det är historien om två Miami-tjejer och hur de hanterar den teknologiska singulariteten, berättad genom en serie filmiska tweets.

Annonser