PRECIOUS METAL

Marikanamassakern 2012 lämnade över 100 strejkande gruvarbetare döda eller brutalt skadade, efter den sydafrikanska säkerhetsstyrkans kraftigaste bruk av dödligt våld sedan 1960. Idag håller Marikanas kvinnor protesten vid liv genom en iscensättning av massakerns förlopp.

Annonser