PUSH IT

Gymnastiksalen är arenan, Hedda försöker till varje pris att närma sig Adam men allt
hon gör blir fel. Adam får bryta alla regler. En film om att inte kunna vinna trots att man
är bäst. Push it undersöker strukturer, det fysiska, identitet och känslor.

Annonser