SEE A DOG, HEAR A DOG

Rädslan för medvetna maskiner matchas med en drift att knyta an till icke-mänskliga entiteter. Algoritmer samspelar och improviserar. Hundar lyder eller lyder inte mänskliga kommandon, och visar på så vis på artisteri och agens. Teknologi, från tamdjur till algoritmisk musik till chattrum, demonstrerar mänskliga drivkrafter men äger sin egen uppfinningsrikedom. Kan vi på riktigt kommunicera med en maskin, med ett icke mänskligt djur, med varandra? Våra antropomorfa tendenser, vår rädsla för att bli ersatta av icke-mänskliga former, t o m våra mellanmänskliga begränsningar, kan inte utesluta möjligheten till samband och förståelse, det stora okända som ibland kallas för tillit.

Annonser