SELFIE – POSE, CLICK, UPLOAD, REPEAT

Filmen undersöker hur selfies som fenomen har kommit att bli en form av feministisk aktivism på sociala medier. Underrepresenterade grupper tar makten i egna händer och skapar med hjälp av sina självporträtt en bredare representation av kroppar än den media erbjuder.

Annonser