SKUGGDJUR

Marall följer med sina föräldrar på en fest och de vill att hon ska uppföra sig. Under
kvällen tycker hon att de vuxna beter sig allt mer märkligt. Marall verkar också vara den
enda som ser skuggan cirkulera i huset.

Annonser