SOME THING

Olja, guld och eld är skatter som tillhör de stora, stolta bergen. Något som det lilla berget inte kan konkurera med eftersom det enda han har i sin ägo är ett litet, märkligt ”något ting”.

Annonser