STÖDGRUPPEN

I ett rum sitter fem unga kvinnor och väntar på dagens terapisession. De kommer från skilda sociala bakgrunder men har en minsta gemensam nämnare, något som skapar ett påtvingat band dem emellan. En film om systraskap och den samtida våldtäktskulturen.

Annonser