STUDIO 5

Hur ser det ut när nyhetsankarna samlar sig inför att prata in i kameran och presentera
nyheterna? Vilka situationer uppstår efter att inslagen börjat rulla? En på samma gång
humoristisk och allvarlig studie av tv-nyheternas dramaturgi och arbete.

Annonser