SYMBOLIC THREATS

Natten den 22 juli 2014, hissade två filmmakare två vita amerikanska flaggor på Brooklynbron i New York. De halar ner amerikanska flaggorna och viker noggrant ihop dem på föreskrivet sätt. Poesi eller hot? Är det en kapitulation eller konst? Vad händer när trängd frihet ger konsten ett farligt drag? Vem eller vad gör den till ett hot?

Annonser

  • Ekologiskt te från Pekoe