SYMBOLIC THREATS

Två vita flaggor hissas över Brooklyn Bridge i New York. Är det poesi? Ett hot? Ett tecken på uppgivenhet eller konst? Inspirerad av den heta debatt som följde efter att flaggorna hissats, frågar sig filmen vad konst kan betyda i dagens samhälle.

Annonser