TAPP UND TASTKINO

Som alltid äger visningen rum i mörker. Det är bara biografen som blivit mindre. Där inne finns det bara plats för två händer. För att kunna se filmen – i detta fall att känna den – måste åskådaren (användaren) föra sina händer in genom biografens öppning. Det taktila mottagandet gör motstånd mot voyeurismens illusion. För så länge medborgarna nöjer sig med en reproduktion av sexuell frihet, så besparas staten den verkliga sexuella revolutionen.

Annonser