TELEFONUL

Ett telefonsamtal, ett badrum och en kvinna i skärningspunkten mellan världarna.

Annonser