TELEVISIÓN NACIONAL

MAFI är en ideell organisation som stöttar Chiles kollektiva minne genom att samla in och bevara ljud- och bildmaterial. De eftersträvar en visuell återspegling av samhället.

Annonser