TERREMOTO SANTO

Filmen tar upp den våg av religiositet som nyligen börjat dominera det offentliga
samtalet i Brasilien. Den fokuserar på de olika sociala och estetiska aspekterna av
gospelmusik som produceras och framförs av en ny generation sångare, som ser
religion som en ny möjlighet till entreprenörskap.

Annonser