TERRENAL: EN OPOSICIÓN AL CIELO

Genom en resa till ett vinterlandskap där färger har försvunnit hittar vi en plats med
inskriptionen ”Land åt alla”. Denna poetiska film ställer frågor om vem som äger landet
och vem som med vapen ockuperat det.

Annonser