TERROR NULLIUS

Som lika delar kontroversiell, revisionistisk dokumentär och YouTube-fest på LSD tar denna filmiska best med dig på en svindlande berg-och-dalbanefärd till Australiens mörka hjärta i sin strävan att krossa förlegade berättelser. Denna experimentella, samplingsbaserade film jobbar inifrån lådan, men slår vildsint mot dess väggar i sökandet efter det skeva i australiensisk filmkultur. Hypermaskulinitetens faror överskuggas bara av den myt om ett oägt land som drev den australiensiska kolonisationen. Ian Potter Cultural Trust finansierade arbetet med filmen, men tog senare avstånd från den, eftersom den ansågs för kontroversiell för deras konservativa smak. Kontroversen kom att ses som en fjäder i hatten för ett utmanande, satiriskt verk som tvingar tittaren att omvärdera Australiens historia och framtid. Soda_Jerk bildades 2002 i Sydney, och är ett kollektiv om två personer som skapar samplingsbaserade filmer, videoinstallationer, cut up-texter och framträdanden som alla kretsar kring bildernas politik: hur de cirkulerar, vem som gagnas av dem och hur de kan plockas sönder. Deras verk speglar hur världen ser ut, men också hur den hade kunnat vara. Sedan 2012 har de New York som den bas från vilken de intar gallerier,
museum, biografer och torrentsajter.

Annonser

  • Ekologiskt te från Pekoe