THE CENTRIFUGE BRAIN PROJECT

Detta vetenskapliga projekt utgår från att attraktionerna på en nöjespark ökar människans hjärnkapacitet. Kan verkligen centrifugering av människor med 20 000 hästkrafter lösa alla problem?

Annonser