THE CUP IS ALREADY FILLING UP

I Fatima, Garabandal och Medjugorje har flera barn haft uppenbarelser där de sett jungfru Maria. Genom arkivmaterial vävs en berättelse samman där barnens upplevelser är i fokus. Deras tankar kretsar kring vad det innebär att vara utvald och det tunga ansvar som vilar på deras axlar.

Annonser