THE EDGE OF ALCHEMY

De kända stumfilmskådespelarna Mary Pickford och Janet Gaynor lyfts ur sina historiska filmer och slungas rätt in ett surrealistiskt epos med drag av Frankenstein och det mystiska samtidsfenomenet plötslig bidöd. Detta är den tredje delen i en trilogi om
kvinnors inre världar och den består av 6000 handgjorda kollagebilder.

Annonser