THE GARDEN OF DELIGHT

Inspirerad av triptyken Lustarnas trädgård av Hieronymus Bosch är denna film gjord helt av handmodifierad 35- och 8-mm upphittad film och utforskar relationen mellan skönhet och ondska, himmel och helvete och den olösliga konflikt som följer med den mänskliga existensen.

Annonser

  • Ekologiskt te från Pekoe