THE LITERAL ZONE: EXHIBITS A-J

Den här essäfilmen är historikern Andrej Sláviks första strövtåg i den (audio)visuella historieskrivningens outforskade landskap. Filmen består av tio korta episoder, var och en med sökarljuset riktat mot en tydligt avgränsad händelse. Tillsammans ger de upphov till ett slags historisk dubbelexponering mellan dagens flyktingkris och det som migrationsforskare har börjat beskriva som en motsvarande 40 år lång kris under början och mitten av 1900-talet.

Annonser

  • Ekologiskt te från Pekoe