THE LOST HEAD & THE BIRD

En förvirrande och absurd värld i det samtida Indiens utkanter, där gränserna mellan fakta och fiktion flyter samman, och där underströmmar av kast, sexuellt, religiöst och politiskt våld lurar under ytan och bryter fram i allt vanligare förekommande utbrott.

Annonser