THE MARINA EXPERIMENT

Min far kommunicerade med mig uteslutande via kameror och ljudapparater som dokumenterade det känslomässiga våld jag fick utstå i hans regi. Efter hans död grävde jag fram över 10 000 bilder, super 8-film och ljudband av förhör som genomfördes under min uppväxt på Manhattan på 60- och 70-talet. Som dotter och filmens skapare presenterar jag nu bevisen.

Annonser