THE REMEMBERED FILM

Unga soldater från forna krig strövar runt i skogen. I intervjuer delar de minnen som de inte själva kan ha upplevt, men som slagit rot i deras medvetande. Så uppdagas banden mellan krig och föreställning, historia och representation, verklighet och fantasi.

Annonser