THE REVOLUTION WILL BE SLOWER THAN YOU THINK

Hur ser revolution ut på film? Konstnären Petra Bauer och kurator Maike Mia Höhne diskuterar frågan utifrån exempel från festivalens program R*evolution. Bauer är filmare som arbetar med aktivistisk och feministisk historia, samt film som politisk och kollektiv praktik. Med utgångspunkt i ett urval av sina egna filmer kommer Bauer även att diskutera hur hon skapar bilder av det osynliga arbetet som görs av kvinnor som stöd för de mer synliga delarna av varje kamp. Medverkande: Petra Bauer (Kungliga Konsthögskolan) och Maike Mia Höhne (curator Berlinale Shorts och R*evolution).

(På engelska.)

Annonser