THE WAY YOU KILL IS THE WAY YOU LIVE

Del av en serie om tio filmer om konflikterna som kommer till ytan på grund av hur vi ser
på oss själva och hur resten av världen ser på oss och vårt traditionsrika liv med jakt, fiske och religion

Annonser