THIS MIGRANT BUSINESS

Filmen blottlägger de system som är satta i funktion för att exploatera afrikanska migranter som söker ett bättre liv i Mellanöstern och Europa, sett ur en människosmugglares perspektiv. Systemen skapar en cyklisk kraft som försäkrar att tillgång och efterfrågan ständigt föder varandra. Det är en lukrativ bransch med utsatta människor som valuta. Kombinationen av collage med infografik, spelfilmsinslag och bilder som animerats för hand blottlägger dessa migrantaffärer effektivt, direkt och obönhörligt.

Annonser