THREE MC’S AND ONE DJ

Här inleddes det långvariga samarbetet med DJ Mix Master Mike och han har också en stor roll i den här videon. Nästan lika stor som fiskögelinsen!

Annonser