TILT

I den animerade videon Tilt bryts en väl befäst relation mellan två personer abrupt, vilket skapar ett totalt existentiellt kaos. Videon är en begrundan över en människas oförmåga att förstå sig på sin egen förgänglighet.

Annonser

  • Ekologiskt te från Pekoe