TWELVE TALES TOLD

Hollywoods bombastiskt självgoda logotyper har förstört början av alltför många
filmupplevelser. I denna film går Johann Lurf till attack mot storföretagens branding genom stöld och konstnärlig vandalism. Ett spektakulärt långfinger uppsträckt mot copyrightivrande affärsjurister.

Annonser