TWO CLOTHESPINS IN AN ENVELOPE

Medan en död ek hanteras utanför, städar två män ett rum fullt av minnen. Under fyra dagar följer filmen stillastående liv i förändring, när männen rensar ut moderns rum.

Annonser