UPPTROPOLIS FILM – AV UNGA FÖR UNGA

UppTropolis Film är ett filmprojekt för unga som drivs på Fritidsgårdarna i Uppsala kommun. Projektet är ett samarbete mellan Fritidsgårdarna i Uppsala kommun, Kulturenheten Film och Uppsala Internationella Kortfilmfestival med stöd från Kulturnämnden i Uppsala kommun. Här kommer ett antal av de filmer som producerats under året att premiärvisas. Efter visningen kan de som är intresserade testa filmutrustningen som används i projektet. Medverkar gör bland andra Tanim Rab och Kim Isaksson som varit med i projektet från början.

The films and the talk will be in Swedish. Free of charge.

Annonser

  • Ekologiskt te från Pekoe