WE ARE QUEER

Genom intervjuer med queera konstnärer som vänder sig emot den dominerande synen på könsroller och ifrågasätter binär könskategorisering, utforskar filmen kopplingen mellan konstnärligt skapande och identitet.

Annonser