WELCOMEOUT

En film om Uppsalas WelcomeOUT pride-festival som lockar hit LGBTQIA+, asylsökande
och invandrare från hela Sverige. Denna film, baserad på material från festivalen 2017,
är en hyllning till Uppsalas inkluderande och öppna sätt att välkomna LGBTQIA+
människor och lyfta deras deltagande i samhället.

Annonser

  • Ekologiskt te från Pekoe