WHEN YOU AWAKE

”Sinnet är som ett isberg, det flyter med en sjundedel av sin volym över vattnet”
– Sigmund Freud.
Denna ovetenskapliga studie av vad som händer när två personer hypnotiseras leder till en upprymd resa till det kollektivt undermedvetna, där alla bilder, ljud och musik kommer från arkivmaterial.

Annonser