WHERE I AM IS HERE

Ett halvdussin återkommande teman – en sten som kastas i vattnet, en bildörr som slås igen, trafik, byggnader genom ett bussfönster – hakar i varandra i ordlöst sammanhang och ackompanjeras av Hector MacAndrew tonsättning av Taits dikt “Hilltop Pilbroch”.

Annonser