WINZIP SENSES

Likt en brevväxling skapar Vanja Sandell Billström och Reza Hazare en betraktelse som kretsar kring frågor om privilegium, ansvar och hur både minnen och kroppar deformeras av att leva under press, som en följd av stress och flykt.

Annonser

  • Ekologiskt te från Pekoe