WORKING TO BEAT THE DEVIL

En åldrande vetenskapsman hemsöks av förvirrade minnesbilder och arbetar dag och natt för att (åter)upptäcka hemligheterna kring skapandet av liv. Varelsen kämpar för att överleva ute i världen och för att hitta sin skapare. Filmen kombinerar fiktivt, äldre och nyare dokumentärt material, och väver in halvbiografiska element från vetenskapsmannen och eremiten Guy Shewrings imaginära framtid och förflutna, där vetenskap blir fiktion.

Annonser